Jako doświadczony serwis wszystkie regulacje wykonujemy na specjalistycznych maszynach. Ponadto w serwisie używamy wyłącznie najwyższej jakości części zamiennych. Z myślą o naszych Klientach stworzyliśmy katalog standardowych usług serwisowych.

 

CZYSZCZENIE MATRYCY

Kurz i pył to niestety zmora dzisiejszych aparatów cyfrowych, a w szczególności lustrzanek. Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, czyszczenia matryc wykonywane są w specjalnej komorze bezpyłowej, która pozwala na zachowanie jak najbardziej sterylnych warunków pracy. Komora ta wyposażona jest w system ciągłej wentylacji pochłaniającej cząstki kurzu.

Czystość matrycy po czyszczeniu sprawdzana jest za pomocą programów diagnostycznych zalecanych przez producenta.

Do tej usługi wykorzystujemy następujące narzędzia:
ma-kbKomora bezpyłowa
zobacz jak działają maszyny w dziale Maszyny Serwisowe

Umów się na usługę 


REGULACJA UKŁADU AF DO WZORCA

Usługa polegająca na skorygowaniu wszelkich odchyłek w układzie AF mających wpływ na precyzyjne ustawienie ostrości. Regulacja AF jest czynnością wykonywaną za pomocą programu regulacyjnego dostarczanego przez producenta. Podczas wykonywania usługi wymagane jest użycie takich urządzeń, jak table top, wzorcowy układ optyczny oraz tablice regulacyjne. Przed przystąpieniem do regulacji dokonuje się pomiaru położenia matrycy za pomocą urządzenia flange back tester, a także czyszczenia czujnika AF z grubszych zanieczyszczeń.

Do tej usługi wykorzystujemy następujące narzędzia:
ma-fbcFlange back tester     ma-ttTable top     ma-wuoWzorcowy  układ optyczny
zobacz jak działają maszyny w dziale Maszyny Serwisowe

Umów się na usługę


 

REGULACJA POŁOŻENIA MATRYCY

Regulacja położenia matrycy ma na celu sprawdzenie czy przetwornik został prawidłowo zamontowany w aparacie. Odchyłki od norm mogą świadczyć o urazach mechanicznych lub nieprawidłowych naprawach. Wszelkie odchyłki położenia mogą skutkować błędnym działaniem układu AF oraz nierównomiernym rozłożeniem ostrości w kadrze. Do regulacji położenia matrycy wykorzystuje się Flange back tester. Po każdej regulacji położenia matrycy konieczne jest przeprowadzenie regulacji układu AF do wzorcowego układu optycznego.

Do tej usługi wykorzystujemy następujące narzędzia:
ma-fbcFlange back tester
zobacz jak działają maszyny w dziale Maszyny Serwisowe

Umów się na usługę


 

WYMIANA PŁYTY GŁÓWNEJ

Wymiana płyty głównej wiąże się z koniecznością pełnego demontażu aparatu. Po wymianie płyty wymagane jest przeprowadzenie pełnej regulacji sekcji analogowej i cyfrowej. W skład tych regulacji wchodzą: regulacja AF, regulacja czujnika światła, regulacja balansu bieli, regulacja czasów otwarcia migawki, a także wgranie do pamięci pliku informacyjnego do matrycy dostarczanego bezpośrednio przez producenta. Dostęp do plików możliwy jest jedynie przez wyspecjalizowane centra serwisowe. Sama wymiana płyty głównej bez przeprowadzenia niezbędnych regulacji skutkuje nieprawidłowym działaniem aparatu (duża ilość martwych pikseli, nieprawidłowe działanie AF, nieprawidłowe działanie migawki oraz czujnika światła).

Do tej usługi wykorzystujemy następujące narzędzia:
ma-mctMultiplex camera tester     ma-fbcFlange back tester     ma-wuoWzorcowy układ optyczny
zobacz jak działają maszyny w dziale Maszyny Serwisowe

Umów się na usługę


 

WYMIANA PALNIKA LAMPY BŁYSKOWEJ

W celu dokonania wymiany zespołu palnika konieczne jest dokonanie pełnego demontażu urządzenia. Do naprawy używane są wyłącznie nowe, najwyższej jakości części. Po wymianie zespołu palnika konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych regulacji za pomocą specjalnego oprogramowania oraz urządzeń regulacyjnych dostępnych wyłącznie w wyspecjalizowanym serwisie. Wykonanie wymiany palnika (lub zespołu palnika) bez regulacji może skutkować błędnym naświetlaniem, wybuchem palnika, uszkodzeniem układu sterowania błyskiem oraz spaleniem elektroniki lampy błyskowej

Umów się na usługę


 

WYMIANA PRZYSŁONY

Do wymiany przysłony w obiektywach serwis używa nowych i najwyższej jakości części. Wymiana uszkodzonego elementu wiąże się z koniecznością demontażu obiektywu oraz późniejszą regulacją układu optycznego. Do regulacji optycznej wykorzystuje się specjalnie do tego przeznaczony rzutnik z odpowiednim wskaźnikiem rozdzielczości dostępnym jedynie wyspecjalizowanym serwisie. Wymiana przysłony nie ma wpływu na działanie układu AF (jego celność FF, BF). Jakakolwiek ingerencja w układ optyczny wiąże się koniecznością przeprowadzenia jego regulacji.

Do tej usługi wykorzystujemy następujące narzędzia:
ma-lpLens projector
zobacz jak działają maszyny w dziale Maszyny Serwisowe

Umów się na usługę


Zobacz jaki sprzęt foto i video naprawiamy >>